Home

The company Rail and Transport Buildings, Ltd. is the company doing business in the field of building industry, and the main orientation of which is the railways buildings and related thereof spheres of activity. From the company, established in the year 1996, has become the reliable company covering the whole territory of the Slovak Republic.

kds

Our company has in its own possession the building machines, means of transport and small mechanization, which is used for our own need, as well as for needs of other entities. Thanks to the investments into the new technologies and modernization of machines and means of transport the company Rail and Transport Buildings, Ltd. maintains the high quality of its services offered.

Membership in organizations

Zväz stavebných podnikateľov na dráhach

Zväz stavebných podnikateľov na dráhach je združenie, ktoré má v predmete činnosti koordinácia a ochrana záujmov svojich členov pri rokovaniach... čítať viac

Slovenské združenie výrobcov kameniva

Hlavnými cieľmi je združovať výrobcov kameniva, chrániť ich práva o oprávnené záujmy, formulovať a prezentovať spoločné stanoviská k odborným...čítať viac

Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov

Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov je spoločnosť, ktorá sa zaoberá poradenstvom, podporou a zastupovaním svojich členov...čítať viac