Členstvo v organizáciách

Zväz stavebných podnikateľov na dráhach

Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov je spoločnosť, ktorá sa zaoberá poradenstvom, podporou a zastupovaním svojich členov v odborných, právnych a organizačných otázkach v oblasti recyklácie stavebných materiálov a ich využívania.

Členstvo v organizáciách

Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov

Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov je spoločnosť, ktorá sa zaoberá poradenstvom, podporou a zastupovaním svojich členov...Viac tu...
Slovenské združenie výrobcov kameniva

Hlavnými cieľmi je združovať výrobcov kameniva, chrániť ich práva o oprávnené záujmy, formulovať a prezentovať spoločné stanoviská k odborným...Viac tu...
Zväz stavebných podnikateľov na dráhach

Zväz stavebných podnikateľov na dráhach je združenie, ktoré má v predmete činnosti koordinácia a ochrana záujmov svojich členov pri rokovaniach...Viac tu...