Členstvo v organizáciách

Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov

Zväz stavebných podnikateľov na dráhach je združenie, ktoré má v predmete činnosti koordinácia a ochrana záujmov svojich členov pri rokovaniach so správcovskými a investorskými organizáciami na dráhach, poskytovanie odbornej, konzultačnej a poradenskej činnosti svojim členom v otázkach podnikateľských a zamestnávateľských záujmov.

Členstvo v organizáciách

Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov

Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov je spoločnosť, ktorá sa zaoberá poradenstvom, podporou a zastupovaním svojich členov...Viac tu...
Slovenské združenie výrobcov kameniva

Hlavnými cieľmi je združovať výrobcov kameniva, chrániť ich práva o oprávnené záujmy, formulovať a prezentovať spoločné stanoviská k odborným...Viac tu...
Zväz stavebných podnikateľov na dráhach

Zväz stavebných podnikateľov na dráhach je združenie, ktoré má v predmete činnosti koordinácia a ochrana záujmov svojich členov pri rokovaniach...Viac tu...