Recyklačná základňa

Recyklačná základňa spoločnosti Koľajové a dopravné stavby sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Košice – v mestskej časti Barca, asi 5 km od centra mesta.

Firma poskytuje prostredníctvom svojej recyklačnej základne stavebným firmám na území mesta Košice a okolia možnosť ekologického spracovania odpadov z výkopov a demolácií. Zároveň ponúkame kvalitné recyklované produkty ako hodnotnú náhradu prírodných materiálov.

- Na recyklačnú základňu sú dovážané materiály z výzisku stavebných a rekonštrukčných prác - vyzískaný štrk, sute, tehly, betóny, živice a pod. Prax ukázala, že v priemere 95 % odpadu navezeného na depónie je možné recyklovať a ušetriť tak finančné prostriedky.

Stavebný odpad, ktorý na základňu prijmeme, spracovávame vlastným recyklačným zariadením. Recyklačnú technológiu tvorí:

Technologické zariadenia

  • Pretriedič EXTEC 5000S
  • Čeľusťový drvič HARTL 1265J
  • Čeľusťový drvič KLEEMANN MC 120Z
  • Odrazový drvič TESAB RK 1012T
  • Odrazový drvič HARTL 1270I
  • Vibračný triedič POWERSCREEN 1400
  • Vibračný triedič KLEEMANN MS 19Z

Obslužné stroje a mechanizácia

  • Pásový bager VOVLO 210
  • Kolesový nakladač VOLVO 120
  • Čelný kolesový nakladač L120G
Po recyklácii vzniká surovina – recyklát.
Tento recyklát dodávame zákazníkom – odberateľom z oblasti stavebníctva.

Ceny recyklátov neprevyšujú 50% ceny materiálu, ktorý nahradzujú.