Železničné stavby

Hlavným zameraním našej spoločnosti už od svojho vzniku je trh železničného staviteľstva.
Táto činnosť je zároveň aj hlavnou činnosťou, kde železničné stavby tvoria výrazný podiel nielen v početnosti realizovaných zákaziek, ale aj vo finančnom a objemovom vyjadrení.

Firma Koľajové a dopravné stavby pokrýva svojou činnosťou celé územie Slovenskej republiky. Vďaka tomu môžeme obsiahnuť práce pre väčší počet zadávateľov, či z verejného alebo súkromného sektoru.

Dodávky prác realizuje spoločnosť Koľajové a dopravné stavby vo všetkých segmentoch podľa komplexnosti realizácie:

 • drobná údržba
 • stredné opravy
 • ťažké stredné opravy
 • komplexné rekonštrukcie
 • novostavby

Koľajové a dopravné stavby ponúkajú komplexnú dodávku prác:

 • novostavby, rekonštrukcie, údržby a opravy železničného zvršku – koľají a výhybiek v sieti ŽSR, ŽSSK, ŽS Cargo a súkromných investorov
 • komplexné rekonštrukcie železničného zvršku- koľají a výhybiek v sieti ŽSR, ŽSSK, ŽS Cargo a súkromných investorov
 • novostavby, rekonštrukcie, údržby a opravy železničného zvršku – koľají a výhybiek v sieti ŽSR, ŽS Cargo a súkromných investorov
 • novostavby, rekonštrukcie, údržby a opravy železničného spodku
 • novostavby, rekonštrukcie, údržby a opravy železničného zvršku a spodku na vlečkách a rušňových depách pre ŽS SR a.s.
 • novostavby, rekonštrukcie, údržby a opravy železničného zvršku a spodku na vlečkách realizáciu pozemných stavieb