Riadenie kvality

riadenie kvalityKvalita pre nás znamená

  • splnenie všetkých požiadaviek stanovených našimi zákazníkmi čo sa týka akosti a trvanlivosti našich stavebných prác
  • dodržanie termínov
  • vysoká flexibilita pri riešení vzniknutých problémov

Všetky opatrenia týkajúce sa kvality sú zhrnuté v systéme riadenia kvality podľa normy DIN ISO 9001.

Od roku 2004 vlastní spoločnosť certifikáty, ktoré sú súčasťou takzvaného Integrovaného systému riadenia IMS. Vybudovaný a zavedený integrovaný systém riadenia je u renomovanej nemeckej spoločnosti TUV Bayern Sachsen e.V. a TUV SUD Slovakia

Získanie certifikátov je potvrdením, že manažment dostatočne spĺňa požiadavky v oblastiach akosti, životného prostredia a tiež bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

ISO 9001 december 2003
Spoločnosť získaním tohto certifikátu preukazuje svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov.

ISO 14 001 júl 2006
Zavedením tejto normy sa zaväzujeme, že pri realizácii stavieb budeme šetrní k prírode a za všetkých okolností budeme rešpektovať ustanovenia príslušnej legislatívy.

OHSAS 18 001 apríl 2008
Koľajové a dopravné stavby prešli špeciálnym auditom, ktorý potvrdil, že firma má výrazný záujem na ochrane zdravia svojich pracovníkov.

Certifikáty