Špeciálne stavby

Stavby, ktoré patria do skupiny špeciálnych, tvoria dôležitú časť našich aktivít.

V tejto oblasti využívame výrazný potenciál a skúsenosti našich zamestnancov a špecialistov, ktorí s veľkou profesionalitou zvládajú náročnosť takýchto stavieb. Taktiež naša spoločnosť pri realizácií týchto zložitých zariadení využíva vlastnú mechanizáciu a špeciálne mechanizačné prostriedky.

Do kategórie špeciálnych stavieb radíme:

  • budovanie umelých stavieb
  • montáž a zriadenie hybridných koľají
  • novostavby, rekonštrukcie a opravy žeriavových dráh
  • rekonštrukcia a zriaďovanie priecestí
  • zriaďovanie koľajových zarážadiel
  • zriadenie a opravy nástupíšť