Koľajové a dopravné stavby

Spoločnosť Koľajové a dopravné stavby je spoločnosť podnikajúca v oblasti stavebníctva, s hlavnou orientáciou na železničné stavby a s tým súvisiace odbory. Z firmy, ktorá bola založená v roku 1996, sa stala spoľahlivá spoločnosť, ktorá pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

kds

Koľajové a dopravné stavby ako jedna z prvých stavebných spoločností na Slovensku splnili všetky tri normy Integrovaného systému riadenia ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001.

Členstvo v organizáciách

Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov

Združenie na rozvoj recyklácie stavebných materiálov je spoločnosť, ktorá sa zaoberá poradenstvom, podporou a zastupovaním svojich členov...Viac tu...
Slovenské združenie výrobcov kameniva

Hlavnými cieľmi je združovať výrobcov kameniva, chrániť ich práva o oprávnené záujmy, formulovať a prezentovať spoločné stanoviská k odborným...Viac tu...
Zväz stavebných podnikateľov na dráhach

Zväz stavebných podnikateľov na dráhach je združenie, ktoré má v predmete činnosti koordinácia a ochrana záujmov svojich členov pri rokovaniach...Viac tu...