Inžinierská činnosť

Patrí medzi činnosti, ktoré súvisia najmä s predprípravným jednaním, prípravou stavieb a technicko-ekonomickou dokumentáciou. Jedná sa najmä o:

  • technicko-inžiniersku činnosť
  • inžiniersku, poradenskú a konzultačnú činnosť v odbore železničných stavieb
  • činnosť stavebného dozoru
  • činnosť stavbyvedúceho
  • ekonomicko-technické spravovanie koľají a vlečiek