Kontakty


Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

Sídlo: Krivá 23, 040 01 Košice

IČO: 31 721 401
IČ DPH: SK2020493607
DIČ: 2020493607


Kontaktné telefónne čísla:

Sekretariát
Tel. číslo: +421/55 680 63 33
Fax. číslo: +421/55 680 63 30 
E-mail: kds@kds.sk
Internet: www.kds.sk
Úsek ekonomiky
Ing. Anna Hribiková - vedúca úseku
Tel. číslo: 055/680 63 33
Úsek výroby
Ing. Jozef Dorčák – vedúci úseku
Tel. číslo: 0905 606 948
Úsek prípravy stavieb
Ing. Miroslav Matvija – vedúci úseku
Tel. číslo: 0907 946 251
Úsek dopravy a mechanizácie
Ing. Peter Šimoňák – vedúci úseku
Tel. číslo: 0918 180 012
Úsek recyklácie a výroby kameniva
Tel. číslo: 055/680 63 33
Recyklačná činnosť
Libor Šimoňák – vedúci recyklačnej základne Košice Barca
Tel. číslo: 0905 578 781
Banská činnosť
Mgr. Richard Badinka – vedúci lomu Šiatorská Bukovinka
Tel. číslo: 0915 982 826


Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

Napíšte nám

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.