Banská činnosť

V roku 2003 naša spoločnosť získala banské oprávnenie a tým rozšírila predmet podnikania o banskú činnosť, ktorá sa stala neprehliadnuteľnou súčasťou portfólia našej spoločnosti. Od tohto roku banská činnosť tvorí čoraz významnejší prvok v našom výrobnom programe.

Od roku 2004 prevádzkujeme kameňolom v dobývacom priestore vyhradeného nerastu Šiatorská Bukovinka s využitím vlastnej technológie. Spoločnosť vlastní dobývacie práva na uvedený lom.