Projekty

Názov projektu: Recyklačná základňa Košice-Barca

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Doba realizácie: 03/2013-09/2013

Celkové náklady: 2  676 936,00 Eur

NFP (ŠR+EÚ): 1 561 532,33 Eur

Cieľ projektu: Zlepšenie ochrany životného prostredia zhodnocovaním stavebných odpadov za účelom ich opätovného využitia